Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Innovationer leder till jämställdhet - Finlands ambassad, Abuja : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Abuja

9 Iro Dan Musa Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
Visum och uppehållstillstånd: +234 (0) 81 7245 46 44 (Må–tor, kl. 13–16)
Visum och uppehållstillstånd, e-post: visa.aba@formin.fi
Övriga ärenden: +234 (0) 803 785 1150 (tjänstetid)
E-post: sanomat.aba@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 12.3.2012

Innovationer leder till jämställdhet

Maailmanpankin varapääjohtaja Janamitra DevanHeidi Hautala

Allt fler kvinnor utvecklar innovationer som blir lönsam business, också i utvecklingsländerna, påpekar utvecklingsminister Heidi Hautala och Världsbankens vice direktör Janamitra Devan på internationella Kvinnodagen. 

Tidningsartiklar om mellanhänder som utnyttjar småbrukare fick Jamila Abbas och Susan Oguya i Kenya att agera. År 2010 grundade dessa it-proffs företaget M-Farm, som skickar textmeddelanden med marknadsuppgifter om spannmålspriser och annat i realtid till odlare, och förmedlar direkt kontakt till matexportörer. Två år senare når M-Farm över 2000 odlare, av vilka många är kvinnliga småbrukare, och företaget har vunnit flera internationella pris.

Abbas och Oguya är utmärkta exempel på kvinnor som skapar nya innovationer. De har åstadkommit en bärande affärsrörelse, som stärker de deltagande kvinnornas självbestämmanderätt och bidrar till att samhället utvecklas i en öppnare riktning där alla beaktas. När kvinnodagen firas för 101:a gången vill vi hedra och lyfta fram kvinnliga företagare som grundar företag, skapar arbetsplatser och främjar jämställdheten mellan könen i utvecklingsländerna.

Jamila Abbas, foto: infoDevJamila Abbas och M-Farm var en av pristagare i evenemanget Global Forum i Helsingfors 2011. Foto: infoDev

Världens 3,5 miljarder kvinnor behandlas inte jämlikt i utbildningen, arbetslivet, beslutsfattandet eller vad lönerna beträffar, konstaterar Världsbankens färskaste World Development Report som fokuserar på jämlikhet mellan könen.

Enligt rapporten blir det dyrt med ojämlikhet mellan könen, medan jämställdhet skapar ekonomiska möjligheter, kan förstärka ekonomin och medföra mera produktivitet. Om kvinnorna på landsbygden hade samma chanser som männen att äga mark, ta del av teknologi, finansieringstjänster, utbildning och marknadsföring skulle jordbruksproduktionen öka och de hungrandes antal minska med 100150 miljoner människor, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. 

Man kan faktiskt skönja lovande tecken. När ekonomitidskriften Forbes publicerade sin Top 100-lista över kvinnliga opinionsbildare år 2011 fanns helt nya grupper med: riskfinansiärer inom teknologibranscherna, ledare för start-upföretag och ingenjörer som utvecklar teknologiska innovationer.

Kvinnliga företagare i utvecklingsländerna har särskilt svårt att grunda företag som klarar sig och är utvecklingsdugliga på den officiella ekonomiska marknaden. I Världsbankens rapport Women, Business and the Law (2011) betonades att i 103 länder av 141 finns det skillnader i lagstiftningen som bygger på könstillhörighet. Det var ingen slump att M-Farm grundades just i Kenya: samma rapport visar att man i Kenya har genomfört flest jämställdhetsfrämjande reformer i hela världen under de senaste två åren.

Ny kommunikationsteknologi hjälper inte bara till när det gäller affärer, utan raserar också sociala barriärer. M-Farm uppstod i organisationen AkiraChix som består av kvinnliga företagare och teknologiexperter i Nairobi. AkiraChix mål är att ”förändra Afrikas framtid”.

Man fick hjälp av ett insiktsfullt utvecklingsprogram; Creating Sustainable Businesses vars bakgrundskrafter bildas av Finland, Nokia och Världsbankens teknologi- och innovationsprogram InfoDev. Verksamheten utgör också ett exempel för andra företagskuvöser och sociala center som leds av kvinnor. 

Margaret Silas, Kenia. Kuva: Flickr/CGIAR Climate, CC BY-NC-SA 2.0 Margaret Silas är jordbrukare i Kenya. Foto: Flickr/CGIAR ClimateCC BY-NC-SA 2.0  

Ny teknologi skulle kunna skapa arbetsplatser för den fattigaste miljarden kvinnor i världen. Mikroarbete, som exempelvis att mata in enkla uppgifter, kan hämta inkomster åt dem som inte fått utbildning. Vanligen behövs en dator, men det går ofta att utföra mikroarbete med mobiltelefoner. Mikroarbete kan skapa miljoner nya ”digitala” arbetsplatser eftersom 80 % av världens sex miljarder mobiltelefoner finns i utvecklingsländerna. Mikroarbete erbjuder möjligheter för ungdomar, kvinnor och människor som på grund av handikapp inte får arbete på de traditionella arbetsmarknaderna.

Ifjol översteg jordens befolkning sju miljarder. Våra samhällen måste hela tiden utveckla teknologi för att lösa vår tids största utmaningar; klimatförändringen, tillgången till föda samt hållbar försörjning. På Kvinnodagen vill vi hedra alla kvinnor som utvecklar lösningar på dessa problem och uppmuntra dem att stå på sig och sprida budskapet.

Heidi Hautala och Janamitra Devan

Heidi Hautala är utvecklingsminister. Janamitra Devan är biträdande direktör för Världsbankens utvecklingsenhet för finansiering och den privata sektorn.

Läs mera

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.3.2012


© Finlands ambassad, Abuja | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter