Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Medborgarrådgivningen hjälper utlandsfinländare - Embassy of Finland, Abuja : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Abuja

9 Iro Dan Musa Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
Visas, residence permits only: +234 (0) 81 7245 46 44 (Mon-Thu, 1 pm – 4 pm)
Visa, residence permit and legalization e-mail: visa.aba@formin.fi
General Line: +234 (0) 803 785 1150 (office hours)
General e-mail: sanomat.aba@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Font_normalFont_bigger
 
Nyheter, 4/24/2015

Medborgarrådgivningen hjälper utlandsfinländare

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst som även hjälper utomlands bosatta eller resande finländare att hitta rätta myndighet. 

Medborgarrådgivningen logo

Det kan ibland vara svårt att veta vilken myndighet som behandlar ett specifikt ärende. Medborgarrådgivningen är en centraliserad rådgivningstjänst som även hjälper utomlands bosatta eller resande finländare att hitta rätta myndighet.

Tjänsten handleder dessutom i digital ärendehantering och besvarar frågor av allmän karaktär om den offentliga servicen. 

Den som behöver råd kan kontakta Medborgarrådgivningen varifrån som helst: 

På samtal och sms betalas endast operatörens lokalnäts-, mobiltelefoni- eller sms-avgift.  Själva tjänsten är avgiftsfri.

Snabb och enkel tillgång till offentliga tjänster

Syftet med Medborgarrådgivningen är att underlätta och påskynda styrningen till offentlig service. Efter att Medborgarrådgivningen öppnades för ungefär ett år sedan har den redan kontaktats av 12 000 medborgare. I över 90 procent av fallen har förfrågningarna besvarats under det första samtalet. De som tagit kontakt digitalt får för det mesta ett svar inom ett dygn.

"Utlandsfinländare frågar ofta t.ex. om de kan få pension från Finland, hur man kan understöda medborgarinitiativ eller vart man ska anmäla om ett barn fötts utomlands", berättar Medborgarrådgivningens föreståndare Minna Kuitunen.

Medborgarrådgivningen som är verksam vid Statskontoret utgör ett led i utvecklandet av den offentliga förvaltningens kundservice och skötseln av myndighetsärenden, och ingår i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati, som koordineras av finansministeriet.

Ytterligare information:
Hannu Korkeala, biträdande direktör, Statskontoret, hannu.korkeala@valtiokonttori.fi, tfn 0295 50 3234
Minna Kuitunen, sektionschef, minna.kuitunen@valtiokonttori.fi, tfn 0295 50 2641 

Print this page

Updated 4/24/2015


© Embassy of Finland, Abuja | About this site | Contact information