Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Migrationsverkets e-tjänst är nu Enter Finland - Embassy of Finland, Abuja : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Abuja

9 Iro Dan Musa Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
Visas, residence permits only: +234 (0) 81 7245 46 44 (Mon-Thu, 1 pm – 4 pm)
Visa, residence permit and legalization e-mail: visa.aba@formin.fi
General Line: +234 (0) 803 785 1150 (office hours)
General e-mail: sanomat.aba@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Font_normalFont_bigger
 
Nyheter, 7/2/2015

Migrationsverkets e-tjänst är nu Enter Finland

Migrationsverkets e-tjänst har förnyats. E-tjänsten har nu ett nytt namn: Enter Finland. Ansök-ningar i den gamla tjänsten som redan behandlas har automatiskt överförts till den nya tjänsten.

Bekanta dig med den nya tjänsten på adressen: https://enterfinland.fi/.

Enter Finland är klarare och lättare att använda

Enter Finland har utformats tillsammans med våra kunder. Tjänsten har gjorts så tydlig och lätt att använda som möjligt.

När du har valt typ av ansökan leder tjänsten dig vidare steg för steg, talar om hur mycket av an-sökan du redan fyllt i och vad som ännu saknas.

Varför finns det skäl att göra en elektronisk ansökan?

Den elektroniska ansökningen är förmånlig eftersom hanteringskostnaderna för en ansökan är lägre än för en pappersansökan. När du skickat din ansökan elektroniskt kan du följa hur din an-sökan framskrider via ditt eget användarkonto på Enter Finland. Om det krävs tilläggsutredningar för din ansökan skickas begäran till dig via tjänsten. 

Hanteringen av de elektroniska ansökningarna är snabbare än av pappersansökningarna vilket gör att du får svaret snabbare. Du får ett meddelande när beslutet tagits och du kan titta på beslutet i tjänsten.

Kom ihåg att besöka en beskickning

Efter att du lämnat din anmälan i tjänsten Enter Finland ska du besöka en valfri beskickning inom en månad för att styrka din identitet och visa upp de bilagor i original som krävs för ansökan. Kon-trollera på beskickningens webbplats om du måste reservera tid för besöket.

Om du ansökt om uppehållstillstånd ska du komma ihåg att ta med dig ditt passfotografi. Om du inte går och styrker din identitet förkastas din ansökan, det vill säga tillstånd beviljas inte. Behand-lingsavgiften betalas inte tillbaka.

Om du har tekniska problem som gäller den nya tjänsten kan du skicka e-post till adressen e-support@migri.fi.

Migrationsverkets eller beskickningarnas kundtjänst kan inte hjälpa dig med tekniska problem som gäller e-tjänsten.

Om du har allmänna frågor om ansökningar kan du bekanta dig med anvisningarna på Migrat-ionsverkets webbplats eller ringa vår kundtjänst precis som tidigare.

Skicka oss respons om vår nya tjänst

Eftersom tjänsten är helt ny utvecklar vi den kontinuerligt i samarbete med kunderna. Du medde-lar väl oss direkt om du observerar problem i tjänsten eller om du har ett förslag till förbättring. Respons kan du skicka till adressen e-support@migri.fi.

En artikelserie talar om hur tjänsten förnyades

Migrationsverket har publicerat en artikelserie med närmare information om hur tjänsten förnya-des och vem som har skapat den.

Print this page

Other Foreign Service websites

Related websites

Updated 7/2/2015


© Embassy of Finland, Abuja | About this site | Contact information