Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Viisumi - Suomen suurlähetystö, Abuja : Palvelut : Viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Abuja

9 Iro Dan Musa Street, Asokoro, Abuja, Nigeria
Viisumit ja oleskeluluvat: +234 (0) 81 7245 46 44 (ma-to, klo 13-16)
Viisumit ja oleskeluluvat, sähköposti: visa.aba@formin.fi
Muut asiat: +234 (0) 803 785 1150, 0706 418 9000, 081 72454645 (virka-aikana)
S-posti: sanomat.aba@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumi

Kaikkien Länsi-Afrikan maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin Suomeen.

Viisumivaatimukset Länsi-Afrikan maihin: ota yhteys asianomaisen maan edustustoon.

Ohjeita suomalaiselle kutsujalle

Kaikki hakijat haastatellaan

Viisumin myöntämisen mahdollistamiseksi jokaisen viisuminhakijan tulee henkilökohtaisesti saapua haastatteluun Suomen suurlähetystöön Abujaan ja esittää täydellinen viisumihakemuksensa liitteineen. Ellei hakija ole aiemmin antanut sormenjälkiään, ne otetaan haastattelun yhteydessä ja ne ovat voimassa viisi vuotta antopäivästä lukien.

Ulkomaalaislain 30 §:n mukaan viisumin myöntää Schengen-valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto. Edustusto käyttää viisumihakemusta käsitellessään sille Schengenin säännöstön ja ulkomaalaislainsäädännön mukaan kuuluvaa harkintavelvoitetta ja noudattaa Schengen-maiden yhteisessä ohjeessa määriteltyjä yleisiä arviointiperusteita. Niiden mukaan edustuston on kiinnitettävä huomiota muun muassa hakijan laittoman maahanmuuton riskiin, minkä arvioi yksinomaan viisumihakemusta käsittelevä edustusto.

Koska laittoman maahanmuuton riski arvioidaan jokaisen hakijan kohdalla yksilöllisesti, ja edustusto on vastuuviranomainen viisumiasiassa, kokonaisharkinnan perusteella tehtävää viisumipäätöstä varten jokaisen viisumihakijan henkilökohtainen haastattelu on erittäin tärkeää.

Edustuston toimialueen Länsi-Afrikan maista tulevat hakijat  saapuvat  Abujan-suurlähetystöön haastatteluun. Luettelo maista on englanninkielisillä sivuilla. 

Ghanassa Suomea edustaa viisumiasioissa Tanska, Beninissä Alankomaat, Burkina Fasossa Belgia ja Guinea-Bissaussa Portugal. Vain näitten maitten kansalaiset tai maassa laillisesti ja pysyvästi oleskeluluvalla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat hakea viisumia Suomea edustavista suurlähetystöistä.

Lentolippu

Viisuminhakijalla on oltava viisumia haettaessa lentolippuvaraus (meno-paluu). Lentolippua ei missään tapauksessa pidä hankkia ja sen hintaa maksaa, ennen kuin viisumi on myönnetty. Suurlähetystö ei vastaa etukäteen maksettujen lippujen hankinnasta viisuminhakijalle mahdollisesti koituvista kuluista.

Jos viisumi myönnetään, hakijan on esitettävä alkuperäinen lentolippu ennen kun viisumi voidaan kirjoittaa. Alkuperäinen lentolippu tarvitaan aina paperisena, eikä sitä ole syytä lähettää sähköpostitse.

Matkavakuutus

Kun viisumi myönnetään, on hakijan esitettävä alkuperäinen Schengen-matkavakuutuskirja, ennen kun viisumi voidaan kirjoittaa. Vakuutusta ei tule ottaa, ennen kun viisumi on myönnetty. Myöskään matkavakuutusta ei pidä lähettää sähköpostitse.

Vakuutuksen:

  • on oltava voimassa kaikissa Schengen-maissa koko matkan ajan
  • tulee kattaa sairauden tai onnettomuuden vuoksi syntyneet hoitokulut sekä mahdollinen kotiuttaminen aina 30 000 euroon saakka.

Mikäli vakuutus otetaan Nigeriassa, Schengen-edustustot hyväksyvät vain vakuutuksen joka on Schengen-edustustoihin akkreditoitujen vakuutusyhtiöiden listalla. Muita vakuutuksia ei hyväksytä.

Vakuutuksen voi ottaa myös Suomesta käsin internetin kautta mm. alla mainituista vakuutusyhtiöistä. Tällöin maksutapana on luottokortti.

Rahavarat

Jos kutsuja on ilmoittanut vastaavansa viisuminhakijan matkan kaikista kuluista, on kutsujan liitettävä viisuminhakijalle annettavaan kutsuun näyttö rahavaroistaan, kuten pankkitiliote viimeiseltä kolmelta kuukaudelta ja viimeiset palkkatodistukset työnantajaltaan.

Asiakirjat

Kaikki viisumihakemusta tukevat asiakirjat: passi, kutsu, lentovaraus, tositteet varoista jne. tulee olla viisuminhakijalla mukanaan viisumihaastattelussa, jotta viisuminkäsittely voi alkaa. Asiakirjoja ei tule lähettää etukäteen edustustoon sähköpostitse, sillä edustustolla ei ole mahdollisuuksia säilyttää saamiaan viestejä tai vastata asiakkaidensa postien säilytyksestä heidän puolestaan. Viisumihakemusten käsittely voi alkaa vasta kun hakemus on täydennetty, ja käsittelyaika lasketaan täydellisen hakemuksen saapumisajasta.

Englanninkielisissä viisumiohjeissa mainittujen asiakirjojen lisäksi viisumiyksiköllä on viisumikäsittelyn aikana oikeus Schengen-säädöstön mukaisesti pyytää lisäasiakirjoja tapauksesta riippuen.

Kutsu on syytä osoittaa viisuminhakijalle ja kirjoittaa englanniksi, sillä hakijan on tiedettävä kutsun koko sisältö, ja hänellä on oltava kutsu mukanaan saapuessaan Schengen-alueelle.

Schengen-rajatarkastuksessa rajaviranomaisilla on oikeus tarkistaa hakijan viisumiin liittyvät asiakirjat, joten kaikki viisumihakemukseen liitetyt alkuperäiset asiakirjat on syytä pitää mukana matkan ajan.

Viisumihakemuksen käsittelyaika

Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan 3 kk ennen suunniteltua matkaa. 

Viisuminkäsittelyaika on vähintään14 kalenteripäivää siitä päivästä lähtien, kun hakemus on täydellisenä otettu vastaan suurlähetystössä, tai kun sitä on täydennetty. Käsittely voi venyä tätäkin pidemmäksi tarvittavien taustaselvityksien tekemiseksi, joten viisuminhakijoiden tulisi aina varata riittävästi aikaa viisumiasiassaan. Suurlähetystö ei vastaa matkan peruuntumisesta tai lykkääntymisestä aiheutuneista kuluista.

Mikäli hakija toimittaa myöhemmin, kun viisumi on myönnetty, passinsa DHL:llä takaisin suurlähetystöön viisuminkirjoitusta varten, tulee hakijan ja kutsujan huomioida, että DHL:n vaatima kuljetusaika per yksisuuntainen kuljetusmatka on vähintään 7 vuorokautta. Suurlähetystö ei vastaa liian myöhään saapuneista DHL-kuljetuksista ja niistä aiheutuneista kuluista.

DHL:n käyttö passin kuljettamiseen

Viisumihaastattelussa hakijan passi palautetaan hakijalle ellei toisin sovita hakijan kanssa. Mikäli hakija haluaa myöhemmin, kun viisumi on myönnetty, toimittaa passinsa DHL:llä suurlähetystöön viisuminkirjoitusta varten, tulee hakijan ja kutsujan huomioida, että DHL:n vaatima kuljetusaika per yksisuuntainen kuljetusmatka on vähintään 7 vuorokautta. Asiakkaiden itsensä on järjestettävä ja maksettava DHL-kuljetus.

Kutsu

Kutsu on vapaamuotoinen kirje eikä lyhennettyjä lomakkeita ole syytä käyttää. Kutsusta selviää:

  • kuka kutsuu / kenet / minne / milloin / miksi, mitä tarkoitusta varten
  • kuka vastaa vierailun kuluista (kutsutun asuminen, ruokailu, kuljetukset, taskurahat)
  • kutsujan yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti)
  • kutsu kirjoitetaan englanniksi (suomenkielinen käännös voi olla mukana mutta ei ole välttämätön)
  • kutsua ei lähetetä suurlähetystöön, vaan viisuminhakija esittää sen henkilökohtaisesti edustustossa tullessaan henkilökohtaiseen haastatteluun 
  • kutsussa on hyvä esittää viisumin myöntämistä puoltavat seikat mahdollisimman laajasti: milloin tavattu, kuinka kauan tunnettu, mikä on kutsujan ja kutsuttavan yhteys/suhde toisiinsa, pariskuntien yhteiselämän historia, suhteen kesto kokonaisuudessaan tms.

Viisumimaksu

Hakija voi maksaa viisumimaksun paikallisessa valuutassa suurlähetystön pankkitilille Nigeriassa, tai kutsuja voi maksaa hakijan puolesta viisumimaksun ulkoasiainministeriön pankkitilille Suomessa.

Huom!  Suomesta käsin maksettaessa maksu suoritetaan Suomen pankkitilillemme ja Afrikasta käsin maksettaessa Nigerian pankkitilillemme, mistä pankkitiliohje löytyy englanninkielisestä ohjeesta:

Huom! EU-kansalaisen perheenjäseneltä (aviopuoliso tai alaikäinen lapsi) ei peritä viisumin käsittelymaksua. Avioliiton tulee olla virallisesti rekisteröity Suomessa. Myös diplomaatti- ja virkapassien haltijoilta ei maksua peritä.

Viisumimaksun maksaminen Suomesta käsin

Kaikkien Suomen suurlähetystöjen maksut kulkevat saman pankkitilin kautta, joten olkaa ystävällinen ja huomioikaa, että puutteellisin viestimerkinnöin suoritetut maksut eivät kohdistu Abujan-suurlähetystölle ja/tai oikealle viisuminhakijalle. Ne aiheuttavat aikaavievää selvittelytyötä ja siirtävät viisumihakemuksen käsittelyn aloittamista. Viisuminhakijalla on oltava kopio maksutositteesta mukanaan haastattelussa. Pankkiteitse maksetuissa maksuissa on huomioitava pankkisiirroista koituvat kulut, ja suurlähetystön saaman summan tulee olla vaaditun maksun summa.

Viisumimaksun voi suorittaa myös ulkoministeriön pankkitilille Nordea 166030-106974, viestimerkinnällä 30192 / 2401010 / 3514 Viisumimaksu ABUJA, Sukunimi, Etunimi, Hakijan kotivaltio (siis hakijan sukunimi, ei viisumimaksun maksajan).

 

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 4.4.2013


© Suomen suurlähetystö, Abuja | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot